Informace o nás

Mažoretky Tadomi vznikly jako zájmový kroužek při ZŠ Domaželice v říjnu roku 2009. V únoru roku 2011 se mažoretky přesunuly do Městyse Dřevohostice, kde nyní trénují a dále působí. V současné době tvoří skupinu mažoretek cca 40 děvčat. Jelikož je skupina nově založená, počet se časem navyšuje. Za svou krátkou dobu působení udělaly velký kus práce a získaly si i svým vystupováním své publikum. Děvčata se také chystají k účasti na soutěžích v tomto sportu.

21.9.2011 byl kroužek zaregistrován mezi občanská sdružení ČR a dostal tedy oficiální název "Taneční soubor Tadomi Dřevohostice o.s.".

Skupina spolupracuje s městysem Dřevohostice a MŠ Dřevohostice.

V mateřské škole mají děvčata možnost docházky do kroužku mažoretek. Tento kroužek připravuje děvčata do dalších věkových kategorií, konkrétně do kategorie Tadomi - kadetky. Průpravou mažoretek je zde i kroužek "tanečky", který je pro všechny děti z MŠ také k dispozici.

Velké díky patří také rodičům mažoretek, kteří pomáhají při přípravě děvčat před vystoupením (česání, oblékání, domluva vystoupení, doprava, aj...)

Mažoretky trénují ve věkových kategoriích:

 Děti - "přípravka" (4 - 6 let)

 Kadetky (7 - 11 let)

 Juniorky (12 - 14 let a více)

 Seniorky (14, 15 a více let)

 Další činnosti mažoretek:

Ten, kdo si myslí, že děvčata pouze pilně trénují a "dřou", je na omylu. Pro naši potěchu a utužování kolektivu pořádáme různé výlety a akce navíc. Ku příkladu výlet na koně, inline, bazén, zmrzlina, soustředění, stezku odvahy, stanování, pečení,... .

Mažoretky zažijí spoustu legrace a mnoho zážitků.

 

 


Kontakt

Taneční soubor Tadomi Dřevohostice o.s.

Kuželová Lucie

607 683 985

IČO: 227 17 731